Rozpoczęcie prac restauracyjnych i konserwatorskich przy zabytkach dzięki dofinansowaniu dla 71 projektów

Podczas poniedziałkowego zebrania, które miało miejsce 25 marca, regionalni radni podjęli decyzję o zatwierdzeniu listy beneficjentów, którzy otrzymają wsparcie finansowe na prace restauratorskie, konserwatorskie i prace budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. W sumie dofinansowanie otrzyma aż 71 projektów.

Na konkurs na otrzymanie dotacji wpłynęło 74 wnioski. Po analizie wszystkich zgłoszeń, pozytywną rekomendację uzyskało 71 z nich. Większość wniosków dotyczyła remontów obiektów sakralnych takich jak: kościoły katolickie, cerkwie prawosławne czy domy modlitw staroobrzędowców.

Jak podkreślił marszałek Artur Kosicki, województwo Podlaskie jest regionem, gdzie najwięksi procent zabytków stanowią właśnie świątynie. Niestety parafie, które są odpowiedzialne za ich utrzymanie, nie zawsze mają wystarczające fundusze na przeprowadzenie kosztownych remontów. Koszty prac przy zabytkach są znacznie wyższe niż przy standardowych budynkach.

Przykładowo, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach otrzyma 100 tys. zł na prace przy elewacji tylnej, jako część kolejnego etapu remontu kościoła. Na remont podłogi i ścianki działowej w Molennie pw. Św. Nikoły Cudotwórcy z początków XX wieku, Staroobrzędowa Gmina Wyznaniowa w Suwałkach otrzyma również 100 tys. zł. Dodatkowo, 100 tys. zł trafi do parafii pw. Św. Anny w Radziłowie na konserwację ołtarza w jednym z najciekawszych podlaskich zabytków – drewnianym kościele pw. Św. Barbary w Kramarzewie, wybudowanym w 1739 r., który przez lata gromadził wiernych w oddalonym o kilka kilometrów Radziłowie.