Ostatnie obrady sejmiku województwa podlaskiego: wsparcie dla samorządów

Sejmik województwa podlaskiego spotkał się po raz kolejny, ale przedostatni w bieżącej kadencji, w dniu 25 marca (poniedziałek). Dominującym tematem dyskusji podczas tego posiedzenia była dystrybucja środków z budżetu województwa. Beneficjentami wsparcia stały się różne jednostki i instytucje, w tym Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów, Program Odbudowy Wsi czy Ochotnicze Straże Pożarne.

Podczas wieczornych obrad sejmiku zatwierdzono dodatkowe finansowanie – kwota 61 milionów złotych została przydzielona do budżetu gmin i powiatów na Podlasiu. Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów będzie dzielił te środki między 119 lokalnych samorządów.

Marszałek Artur Kosicki podkreślił znaczenie tych inwestycji, mówiąc: „Jesteśmy świadomi, że aby nasz region mógł rozwijać się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, musimy wspierać te samorządy, które nie zawsze są w stanie pokryć koszty niezbędnych projektów ze swoich budżetów”.

Środki te mają zostać wykorzystane na różne cele, w tym na remonty dróg, modernizacje budynków publicznych, zakup autobusów szkolnych czy rozbudowę infrastruktury sportowej. Przykładowo, łomżyńska Szkoła Podstawowa nr 5 otrzymała 1 milion złotych na budowę sali sportowej. Identyczną kwotę przeznaczono na modernizację Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku oraz dla powiatu białostockiego, który wykorzysta środki na utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w szpitalu w Łapach.