Prace budowlane na drodze ekspresowej S19 Lublin – Białystok

Po zakończeniu prac na trasie ekspresowej między Lublinem a Rzeszowem, inżynierowie i robotnicy przystąpili do realizacji kolejnego ambitnego projektu. Zainicjowanie prac nad budową drogi ekspresowej S19 łączącej Lublin z Białymstokiem, stanowi ważny krok w rozwoju infrastruktury drogowej w regionie. Na pierwszym z trzynastu odcinków tej kluczowej trasy transportowej pojawiły się już ciężkie maszyny budowlane.

Prace budowlane skoncentrowane są obecnie na wstępnym, 9-kilometrowym odcinku trasy, który rozciąga się od Haćki do Bielska Podlaskiego na terenie województwa podlaskiego. Firmą odpowiedzialną za prowadzenie prac jest Budimex, który zgodnie z harmonogramem planuje zakończyć budowę tego fragmentu ekspresówki w trzecim kwartale 2025 roku.

Na terytorium Podlasia pozostaje jeszcze pięć etapów budowy o całkowitej długości około 73 kilometrów, obejmujących odcinki: Białystok Południe – Ploski, Ploski – Haćki, Bielsk Podlaski – Boćki, Boćki – Malewice i Malewice – Chlebczyn. Dodatkowo, 32 kilometry trasy zostaną wybudowane w województwie mazowieckim. Chodzi tu o fragment drogi ekspresowej biegnącej między granicami województw podlaskiego a lubelskiego.

W naszym regionie zaś, planowane jest zbudowanie sześciu odcinków o łącznej długości około 100 kilometrów: Lublin – Lubartów, Lubartów – Kock, dobudowa drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej, Kock – Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski – Międzyrzec Podlaski oraz Międzyrzec Podlaski – granica z województwem mazowieckim. Każdy z wykonawców tych odcinków złożył już wnioski o wydanie decyzji ZRID do właściwego wojewody. Po jej uzyskaniu prace przy budowie ekspresówki będą mogły na dobre ruszyć.