Podlaskie gminy otrzymują wsparcie finansowe na budowę i remont zbiorników retencyjnych

Dziedzictwo wodne w Podlaskiem ulegnie znaczącym zmianom, ponieważ siedem gmin przystąpi do szeroko zakrojonego projektu odnawiania i budowy nowych zbiorników retencyjnych. W tym projekcie biorą udział gminy Milejczyce, Siemiatycze, Drohiczyn, Kulesze Kościelne, Narew, Śniadowo oraz Wysokie Mazowieckie, co zapewni istotne korzyści dla całego regionu.

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, lokalne władze tych gmin otrzymały łącznie ponad 11,5 miliona złotych dofinansowania na te kluczowe działania infrastrukturalne. Marszałek Łukasz Prokorym wraz z członkiem zarządu Bogdanem Dyjukiem formalizowali umowy dotacyjne z przedstawicielami poszczególnych gmin.

Marszałek Prokorym wyraził swoje gratulacje dla gmin podczas ceremonii podpisania, podkreślając wagę zarządzania zasobami wodnymi. Wyraził radość, że pozyskane środki będą służyć rozwoju lokalnych społeczności. Przy tej okazji dodał również, że przyszłość przyniesie więcej możliwości do współpracy na rzecz dobra regionu.

Dzięki otrzymanemu wsparciu, na terenie tych gmin powstanie łącznie 24 nowe zbiorniki wodne. W gminach Milejczyce i Siemiatycze zostanie wybudowanych po siedem takich obiektów. Pięć zbiorników powstanie w gminie Drohiczyn, dwa w Kuleszach Kościelnych, a po jednym w gminach Narew, Śniadowo i Wysokie Mazowieckie.