Potencjalne referendum w sprawie Puszczy Białowieskiej poddane ocenie prawników

Zdaniem Jacka Brzozowskiego, wojewody podlaskiego, pytanie dotyczące sposobu zarządzania Puszczą Białowieską, które ma być przedmiotem lokalnego referendum w powiecie hajnowskim, zostanie poddane ocenie specjalistów prawa. Ich zadaniem będzie ustalenie, czy spełnia ono wymogi formalno-prawne. Informacje na ten temat wojewoda przekazał we wtorek.

Decyzję o organizacji referendum, które ma odbyć się 14 lipca na terenie wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu hajnowskiego, radni tego powiatu podjęli również we wtorek. Głównym tematem głosowania ma być kwestia zarządzania Puszczą Białowieską.

Inicjatywa organizacji referendum wyszła od grupy „Inicjatywa Mieszkańców Regionu Puszczy Białowieskiej”. Wniosek w tej sprawie został przekazany do starostwa hajnowskiego przez inicjatorów na koniec kwietnia.

W planowanym referendum mieszkańcy mieliby odpowiedzieć na pytanie: „Czy popierasz funkcjonujący od stu lat model zarządzania Puszczą Białowieską: – realizowany przez administrację Lasów Państwowych i Białowieskiego Parku Narodowego; przy udziale samorządów i społeczności lokalnej; w oparciu o funkcjonujące przepisy prawa o gospodarce leśnej, łowieckiej i o ochronie przyrody, z zachowaniem możliwości korzystania przez mieszkańców regionu z dobrodziejstw Puszczy Białowieskiej”.

Wojewoda Jacek Brzozowski zdecydował, że pytanie to będzie musiało zostać ocenione pod kątem prawidłowości przez biuro nadzoru działające przy urzędzie wojewódzkim.