Podlaskie Centrum Eksportera: Inwestycja za 32 miliony złotych dla wsparcia przedsiębiorców

Planowana jest realizacja inwestycji, która ma na celu stworzenie Podlaskiego Centrum Eksportera. Zadaniem tej instytucji będzie zapewnienie przedsiębiorcom różnych form wsparcia, takich jak granty na targi, dostęp do specjalistycznej wiedzy o eksporcie czy możliwość skorzystania z usług brokera eksportu. Całość przedsięwzięcia ma kosztować około 32 milionów złotych, przy czym znacząca część tej kwoty, bo aż 27 milionów złotych, ma pochodzić z funduszy europejskich.

Planowane jest utworzenie nowej instytucji w województwie podlaskim, której misją będzie promowanie internacjonalizacji lokalnych firm, zwiększanie konkurencyjności ich produktów i usług oraz stymulowanie rozwoju gospodarczych powiązań. Beneficjentami działań Podlaskiego Centrum Eksportera mają być przede wszystkim mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy.

Całość kosztów projektu wynosi blisko 32 miliony złotych. Władze województwa podjęły decyzję o wsparciu tworzenia Podlaskiego Centrum Eksportera kwotą 27 milionów złotych, które mają pochodzić z funduszy unijnych.

Marszałek Artur Kosicki podkreśla, że Centrum ma zapewnić wszechstronne wsparcie dla firm, które chcą zwiększyć swój udział na rynkach zagranicznych. Szczególnie skierowane będzie do przedsiębiorstw działających w kluczowych sektorach gospodarki regionu. Kosicki zaznacza, że inwestycja ta ma strategiczne znaczenie dla rozwoju Podlasia.