Modernizacja linii kolejowej nr 6: Konsultacje społeczne w toku

Do 13 listopada obywatele mają prawo wyrazić swoje opinie dotyczące proponowanej modernizacji linii kolejowej numer 6, która rozciąga się od Białegostoku przez Sokółkę aż do granicy z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej – taką informację przekazały Polskie Linie Kolejowe SA, będące organizatorem konsultacji.

Głównym założeniem tej inwestycji jest rozwój funkcji i wydajności tej linii kolejowej. Celem jest nie tylko sprawniejszy transport towarów, ale również poprawa warunków podróży dla pasażerów, co powinno uczynić tę trasę bardziej atrakcyjną dla użytkowników.

Wśród planowanych zmian znajdują się budowa drugiego toru oraz renowacja dwunastu stacji i przystanków. PKP PLK SA rozważają różne opcje dotyczące maksymalnej prędkości pociągów pasażerskich – 120, 160 lub 200 km/h. Dodatkowo firma planuje modernizację przejazdów kolejowo-drogowych lub zastąpienie ich bezpiecznymi skrzyżowaniami dwupoziomowymi – informuje Tomasz Łotowski z PKP Polskich Linii Kolejowych SA, który jest jednym z prowadzących konsultacje.