Wyszukiwanie wykonawcy do budowy i rozbudowy dróg wojewódzkich nr 681, 682 i 678 na Podlasiu

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich jest obecnie w trakcie selekcji wykonawcy odpowiedzialnego za realizację projektu, który obejmuje budowę oraz rozbudowę dróg wojewódzkich o numerach 681, 682 i 678. Zadanie to ma kluczowe znaczenie dla ciągu komunikacyjnego łączącego miejscowości Łapy, Roszki-Wodźki oraz Wysokie Mazowieckie. Ponadto, plany przewidują konstrukcję nowych obwodnic. Jest to inwestycja na dużą skalę, a jej kosztorys został oszacowany na kwotę przekraczającą 498 milionów złotych.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich uruchomił procedurę przetargową, którą celem jest wyłonienie firmy budowlanej do przeprowadzenia prac związanych z modernizacją i tworzeniem nowych odcinków dróg wojewódzkich pomiędzy Łapami a Wysokim Mazowieckiem. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi znaczne skrócenie czasu przejazdu na wymienionym odcinku, podniesienie standardów bezpieczeństwa na drogach oraz zwiększenie komfortu podróży. Dodatkowo, zadanie to przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej terenów leżących wzdłuż planowanej trasy – powiedział marszałek województwa podlaskiego, Artur Kosicki. Prace mają objąć przebudowę około 25 kilometrów istniejących dróg o numerach 681, 682 i 678, jak również konstrukcję aż czterech obwodnic. Te ostatnie są kluczowe dla podniesienia jakości życia lokalnych społeczności poprzez zmniejszenie hałasu i emisji spalin w centrach miejscowości.