Podlaska Policja w obliczu kluczowych zmian kadrowych

Z początkiem nowego roku, Komisariat Wojewódzki Policji w Białymstoku doświadczy istotnych zmian personalnych. Ze służbą pożegna się obecny komendant – Robert Szewc oraz jego pierwszy zastępca – Jacek Kumpiałowski. Niemniej, nie ma jeszcze informacji na temat osób, które mają ich zastąpić na tych kluczowych stanowiskach.

Nadinspektor Robert Szewc od 15 maja 2020 roku pełni funkcję szefa podlaskiej policji. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Swój profesjonalny start na policyjnej ścieżce kariery zanotował w 1996 roku w Zamościu. Od tamtej pory, swoje umiejętności i doświadczenie wykorzystywał we wszystkich pionach służby policyjnej.

Pierwszy zastępca komendanta, inspektor Jacek Kumpiałowski, swą funkcję pełni od 5 września 2017 roku. Jest on wykształcony w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Rozpoczął służbę w Policji już w 1993 roku. Od początku swojej profesjonalnej drogi, inspektor Kumpiałowski jest ściśle związany z działem prewencyjnym Policji.

W momencie nadejścia nowego roku kalendarzowego, obaj wyżej wymienieni wyżsi oficerowie przejdą na zasłużony spoczynek. Decyzje dotyczące następców obecnych liderów podlaskiego garnizonu będą w gestii nowego Komendanta Głównego Policji. Nie jest jednak jeszcze jasne, kto objąłby to stanowisko, jako że dotychczasowy komendant główny – generał Jarosław Szymczyk, podjął decyzję o rezygnacji ze swojej funkcji.