Maciej Żywno, Wicemarszałek Senatu RP, osiągnął zwycięstwo dla podlaskiego sektora zdrowia

Maciej Żywno, pełniący funkcję Wicemarszałka Senatu RP, interweniował w sprawie uregulowania należności dotyczących świadczeń medycznych bez ograniczeń dla szpitali. Jak się okazało, jego działania przyniosły oczekiwane rezultaty, co stanowi kolejne osiągnięcie na rzecz regionu.

Jak poinformował sam zainteresowany na swoim profilu w mediach społecznościowych, 29 listopada tego roku wystąpił do Ewy Krajewskiej, Minister Zdrowia oraz Filipa Nowaka, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z prośbą o rozwiązanie problemu nieregulowanych zobowiązań wobec szpitali w zakresie świadczeń medycznych nielimitowanych. Maciej Żywno potwierdził sukces swojej interwencji senatorskiej słowami „UDAŁO SIĘ!!!”.

Podkreślił również, że w naszym regionie wielu dostawców usług medycznych nadal czeka na zapłatę ze strony Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia bez ograniczeń wykonane w okresie od stycznia do września. Dopełnienie tych zobowiązań ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania podlaskiej służby zdrowia.