Wniosek o odwołanie marszałka Artura Kosickiego z PiS podczas sesji sejmiku podlaskiego

Podczas sesji sejmiku podlaskiego, która miała miejsce w piątek 27 października, radni z opozycyjnych klubów KO i PSL postanowili zgłosić wniosek o odwołanie marszałka Artura Kosickiego, członka PiS. Kwestia ta będzie rozważana na następnej sesji, która odbędzie się za miesiąc.

Pragniemy przypomnieć, że informacje o możliwym odwołaniu marszałka Podlasia, Artura Kosickiego (który pełni również funkcję pełnomocnika PiS w regionie Podlaskim), pojawiły się już wcześniej. Wniosek w tej sprawie przedstawił klub KO podczas ostatniej piątkowej sesji. Wsparcia udzielili mu także wszyscy radni z drugiego opozycyjnego klubu – PSL, co dało sumę 12 podpisów.

Po przeprowadzonych wyborach parlamentarnych istnieje prawdopodobieństwo, że Artur Kosicki z PiS może zostać zmuszony do opuszczenia stanowiska marszałka Podlasia.

Wniosek o odwołanie marszałka został złożony bezpośrednio u przewodniczącego sejmiku, Bogusława Dębskiego, przez przewodniczącego klubu KO, Karola Pileckiego. Sytuacja ta wywołuje kryzys tożsamości i funkcjonowania.