Kurban Bajram: Wspólnota polskich muzułmanów rozpoczęła obchody Święta Ofiarowania

W niedzielę, społeczność muzułmańska w Polsce przystąpiła do obchodów jednego z najważniejszych świąt w ich kalendarzu liturgicznym – Kurban Bajram (Eid al-Adha), znane jako Święto Ofiarowania. To uroczystość o znacznej wadze, która nie ogranicza się tylko do modlitwy. Jest to również czas na wzajemne odwiedziny i spotkania rodzinne, a jej trwanie wynosi cztery dni.

Zdecydowana większość Polaków wyznających islam to Tatarzy mieszkający głównie w województwie podlaskim. Tam właśnie odbędą się główne obrzędy religijne związane z tym świętem. Modlitwy okolicznościowe zaplanowane są między innymi w historycznych meczetach w miejscowościach Bohoniki i Kruszyniany, jak również w meczecie białostockim.

Charakterystycznym zwyczajem obchodzenia Kurban Bajram jest ofiara ze zwierząt, której przeprowadzenie jest uznawane za symboliczny akt naśladowania postępowania proroka Ibrahima (Abrahama). On sam zamierzał złożyć Bogu swojego syna jako ofiarę. Zgodnie z tradycją, wierni, którzy mają na to środki, fundują zwierzęta do rytuału, a potem mięso jest rozdzielane pomiędzy uczestnikami uroczystości.

Muzułmański Związek Religijny w RP (MZR), będący najstarszą i najbardziej znaczącą organizacją zrzeszającą polskich wyznawców islamu, podkreśla głębokie znaczenie święta Kurban Bajram. Przypomina ono o ciężkiej próbie, którą Bóg zadał Abrahamowi. Ale nie jest to tylko czas świętowania i rodzinnych spotkań. Jest to także czas intensywnej modlitwy, składania ofiar i pomocy potrzebującym, co stanowi wielkie wyzwanie dla wszystkich wierzących.