Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poszukuje firm do nadzorowania budowy S19 na Podlasiu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jest w trakcie poszukiwania firm, które będą odpowiedzialne za nadzorowanie prac przy budowie dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 na terenie Podlasia. Prace związane z tym projektem obejmują dwa fragmenty tej trasy: Ploski-Haćki oraz Kuźnica-Sokółka Północ.

Odcinek znajdujący się między miejscowościami Ploski a Haćki ma długość prawie 9 km. Plan zakłada stworzenie drogi, która będzie składała się z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu każda. To, jakiego rodzaju nawierzchnia zostanie użyta, to decyzja, którą podejmie wykonawca. Nowy odcinek powstanie równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 19, a na jego trasie przewidziane są dwa punkty obsługi podróżnych: Haćki Wschód i Haćki Zachód.

W ramach inwestycji powstaną łącznie 13 obiektów inżynierskich. Z tego dziewięć z nich zostanie przeznaczone na przejścia dla zwierząt. Dodatkowo, prawie 215-metrowy most, który zostanie wybudowany nad rzeczką Orlanka i jej terenami zalewowymi, także będzie pełnił funkcję przejścia dla zwierząt.

Drugi z odcinków, czyli fragment Sokółka-Kuźnica, ma długość niecałe 16 km. Podobnie jak w przypadku poprzedniego odcinka, droga ta będzie składała się z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu każda. Pierwsze 5,25 km ma spełniać standard drogi klasy GP, a pozostałe 10,5 km zostanie wykonane w standardzie drogi ekspresowej. Cała trasa powinna być przystosowana do obsługi pojazdów o nośności 11,5 tony na oś.