Janusz Kochan, znany działacz sportowy i samorządowy z Podlasia nie żyje

Z przykrością informujemy o śmierci Janusza Kochana, cenionego działacza sportowego oraz samorządowego z regionu podlaskiego. Wiadomość o jego odejściu potwierdził Andrzej Aleksiejczuk, przewodniczący Organizacji Miejskiej Nowej Lewicy w Białymstoku.

Kochan był postacią niezwykle ważną dla białostockiego sportu. Od 1971 roku tworzył i kierował Klubem Olimpijczyka. Później zaszło przekształcenie tej instytucji w Białostocki Komitet Olimpijski, który z czasem ewoluował do formy Podlaskiej Rady Olimpijskiej PKOl w Białymstoku.

Janusz Kochan służył również jako radny Rady Miejskiej w Białymstoku w latach 2002-2014. W trakcie dwóch kadencji pełnił funkcję jej wiceprzewodniczącego.

Działalność zawodowa i społeczna Kochana była wielokrotnie doceniana. Otrzymał liczne odznaczenia państwowe, resortowe i sportowe za swoją pracę i poświęcenie.

Kochan odszedł od nas dnia 2 maja, w wieku 78 lat. Pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo i pustkę w sercach wielu ludzi.