Białostoccy działacze okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z Brązowymi Krzyżami Zasługi

Prezydent Andrzej Duda odznaczył Brązowymi Krzyżami Zasługi aż pięciu działaczy białostockiego okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego. To wszystko za wieloletnią działalność związaną z ochroną środowiska. Krzyże wręczył odznaczonym osobom podlaski wojewoda, a więc Bohdan Paszkowski.

Odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi

Wśród odznaczonych znaleźli się Stanisław Kostko, Sławomir Nadolny, Marek Chmielewski, Jerzy Łucki oraz Dariusz Dziemianowicz. Wszyscy odznaczeni to zasłużeni działacze, który działają od lat na rzecz ochrony środowiska oraz propagowania sportów wędkarskich. Zajmują odpowiedzialne stanowiska w okręgowym Polskim Związku Wędkarskim. Stale zajmują się również zarybianiem akwenów wodnych oraz utrzymywaniem standardów związanych z monitoringiem najważniejszych punktów.

Obecnie w Polskim Związku Wędkarskim znajduje się ponad 600 000 wędkarzy. Pokazuje to, że wędkarstwo w Polsce staje się coraz popularniejszym sposobem na spędzanie wolnego czasu i nie tylko.