Zielone światło dla budowy 25-kilometrowego odcinka drogi S19 z Malewic do Chlebczyna

Jacek Brzozowski, urzędujący wojewoda podlaski, podpisał we wtorek 30 stycznia zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRiD). Dokument ten dotyczy budowy 25-kilometrowego odcinka drogi S19, który ma połączyć miejscowości Malewice i Chlebczyn. Przekazanie terenu przeznaczonego pod budowę wykonawcy prac jest zaplanowane na luty tego roku.

Brzozowski wyraził swoje zadowolenie z podpisania decyzji, która jest jego pierwszym działaniem jako wojewody podlaskiego. Zaznaczył, że chodzi o najdłuższy odcinek trasy Via Carpatia w ramach granic Podlasia. Fragment drogi między Malewicami a Chlebczynem ma długość 25 km i zostanie wykonany zgodnie z najwyższymi standardami inżynierii drogowej. Planowany jest m.in. budowa dwóch węzłów drogowych, mostów, estakad oraz przejść dla zwierząt.

Trasa Via Carpatia, którą będzie stanowić wspomniane 25-kilometrowe przedsięwzięcie, ma za zadanie łączyć przejście graniczne w Kuźnicy ze Słowacją. Jej pełna długość wynosić ma ponad 580 km.