Unikatowa akcja "Sadzonka dla życia" zorganizowana przez białostocką Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych i Centrum Krwiodawstwa

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych z siedzibą w Białymstoku, we współpracy z Centrum Krwiodawstwa, podjęła inicjatywę o nazwie „Sadzonka dla życia”. W ramach tej akcji, donatorom krwi wręczane są młode drzewa pochodzące bezpośrednio ze szkółek leśnych.

Zasoby krwi dostępne w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku niebezpiecznie się kurczą, dlatego z nieustającym naciskiem poszukuje się nowych dawców. Ta unikalna akcja stanowi wyjątkowe podziękowanie dla tych, którzy decydują się na darowanie krwi, czyn rzadki i nieoceniony.

Jakub Ostrowski, jeden z uczestników akcji, mówi: „Mamy możliwość posadzenia drzewa, które będzie stałym przypomnieniem o naszym hojnym darze krwi. Takie drzewo będzie ciągle nam przypominać o ważności ratowania życia poprzez oddawanie krwi.”

Choć mieszkańcy Podlasia są znani ze swojej gotowości do dzielenia się krwią, zapotrzebowanie na nią systematycznie wzrasta, zwłaszcza w obliczu nadchodzącego okresu letniego. Szczególnie cenna jest krew o grupie Rh negatywnej, ponieważ dawców tej grupy krwi jest znacznie mniej niż tych z grupy Rh dodatniej.