Punktu Pomocy Natychmiastowej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Białegostoku

Od 15.03.2021 do końca roku na białostockim rynku będzie co czwartek będzie funkcjonować Punktu Pomocy Natychmiastowej. Lekarze będą nieść pomoc osobom w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Na rynku koło fontanny stanie karetka, która stanie się punktem pomocy. Lekarze będą udzielać pomocy i porad medycznych. Będą też nieść pomoc przedmedyczną, np. będą mierzyć cieśnienie i temperaturę. Lekarze punktu mogą też wstawiać wstępne diagnozy oraz wystawiać skierowania do odpowiednich placówek.

W karetce będą też wydawane środki ochrony osobistej, np. maseczki. Punkt zapewnia także opatrunki. Karetka będzie miała także możliwość dojechania do osoby, która będzie potrzebować pomocy.

Punkt prowadzony jest przez fundację Spe Salvi. Fundacja wygrała konkurs ogłoszony przez miasto. W konkursie na prowadzenie Punktu Pomocy Natychmiastowej wzięły w udział 3 podmioty. Fundacja otrzymała grant o wysokości 30 tysięcy złotych.