Dodatkowe becikowe w gminie Wasilków. To w sumie aż 1500 zł!

Rekordowo wysokie becikowe mogą otrzymać mieszkańcy gminy Wasilków. To 1500 zł w przypadku narodzin jednego dziecka. To najwyższe becikowe w całym województwie podlaskim.

Radni gminy Wasilków 25.02.2021 radni Wasilkowa zadecydowali o podniesieniu kwoty becikowego do 1500 zł. Tym samym poparli oni projekt uchwały burmistrza Adriana Łuckiewicza.

By otrzymać zapomogę należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Należy to zrobić w ciągu 6 miesięcy od narodzin dziecka. Co ważne, w tym przypadku nie obowiązuje kryterium finansowe. Należy jedynie przedstawić dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy – kartę Wasilkowianina lub zaświadczenie o odprowadzaniu podatków na terenie gminy.

Zapomoga ma pomóc młodym rodzinom na terenie gminy. Szacuje się, że gmina przekaże na ten cel ok. 360 tysięcy zł. Program będzie obowiązywał do 2023 r. Wzbudziło to kontrowersje wśród radnych, jednakże ostatecznie poparto projekt.