Przerwane prace ziemne i ewakuacja miasta z powodu odnalezienia dwóch niewybuchów w Nowogrodzie

Podczas realizacji prac ziemnych w Nowogrodzie, nieopodal Łomży (województwo podlaskie), natrafiono na dwa niebezpieczne pociski, które mogą mieć dużą siłę rażenia. Ta sytuacja doprowadziła do konieczności ewakuacji wszystkich mieszkańców miasta na czas operacji prowadzonych przez saperów.

Tak drastyczne działania podjęto w Nowogrodzie po tym, jak przy budowie drogi odkryto dwa nieeksplodowane pociski. Te potencjalnie niebezpieczne znaleziska spowodowały, że w czwartek zdecydowano się na przeprowadzenie ewakuacji całego miasta. Dodatkowo, w ramach środków ostrożności, postanowiono zawiesić wszystkie lekcje w szkołach.

Informacje o odnalezieniu niewybuchów trafiły do lokalnej jednostki policji w poprzedni dzień, w środku tygodnia, przed godzinami popołudniowymi.

Urząd Miejski w Nowogrodzie upublicznił komunikat o odkrytych pociskach, których stanowiły znalezisko podczas budowy dróg. Mapa dostępna na stronie internetowej urzędu pokazuje, że obszar zagrożenia ewentualnym wybuchem obejmuje całą powierzchnię miasta.

Władze lokalne apelują do mieszkańców, by na czas niezbędnych działań saperów opuścili swoje domy i teren możliwego rażenia. W czwartek odwołano zajęcia w miejscowym Zespole Szkół Samorządowych. Szkoła informuje za pośrednictwem mediów społecznościowych, że tego dnia nie będzie realizowany dowóz ani odwóz dzieci, a uczniowie powinni pozostać pod opieką dorosłych.