Program Prezydencki Henryka Dębowskiego: Rozkwit Ogrodów Działkowych w Białymstoku

Henryk Dębowski, kandydat na Prezydenta Białegostoku, podczas dzisiejszej debaty przedwyborczej organizowanej przez Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców, przedstawił swoje kluczowe zobowiązania. W planach ma stworzenie stanowiska pełnomocnika do spraw wsparcia i rozwoju ogrodów działkowych. Osoba ta będzie wybrana spośród działkowców z Białegostoku, co zapewni praktyczne podejście do tematu.

Kolejnym punktem programu Dębowskiego jest sześciokrotny wzrost miejskich dotacji przeznaczonych na rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Zamierza on zwiększyć je do kwoty 1,5 miliona złotych – propozycję taką jako radny zgłaszał już od dłuższego czasu.

Dębowski deklaruje także wsparcie dla każdego z Rodzinnych Ogrodów Działkowych, nie tylko wybranych. Planuje przekazać 50 tysięcy złotych na rozwój każdego z nich. Fundusze te mogą być wykorzystane na budowę i modernizację części wspólnych, z której skorzystają wszyscy mieszkańcy miasta.

W swoim programie przewiduje również wyznaczanie terenów pod budowę nowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Białymstoku.

Na dzisiejszą debatę nie stawił się obecny prezydent miasta, Tadeusz Truskolaski. Była to kolejna debata kandydatów na prezydenta Białegostoku, której nie zaszczycił swoją obecnością.