Postępy w budowie Via Carpatii: Pierwsze trzy odcinki autostrady S19 w okolicach Bielska i Bociek

Na terenie wokół Bielska oraz Bociek toczy się prace związane z realizacją pierwszych trzech segmentów autostrady S19, znanej także pod nazwą Via Carpatii. Dzięki gościnności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz ekipy budowlanej, mieliśmy możliwość skierować nasze kroki na plac budowy tych dwóch odcinków. Można by rzec, iż jako pierwsi przemierzyliśmy trasę S19, choć obecnie w większości miejsc jest to jedynie obszar, na którym dokonano wycinki drzew, utwardzono podłoże i wyrównano teren.

W niedługim czasie ta część krajobrazu przekształci się jednak w pełnowymiarową drogę ekspresową, wyposażoną w oddzielne jezdnie dwupasmowe dla każdego z kierunków ruchu i kompletną infrastrukturę drogową. Nawet pomimo niskich temperatur, część prac na budowie nadal trwa.

Rafał Malinowski, pełniący funkcję rzecznika podlaskiego oddziału GDDKiA, poinformował o realizacji trzech odcinków: od Haćki do węzła Bielsk Podlaski Zachód, od Bielska Podlaskiego do Bociek oraz od Bociek do Malewic. Łączna długość tych części drogi ekspresowej S19 wynosi około 37 kilometrów.

Proces budowy tej kluczowej arterii komunikacyjnej obejmuje realizację wielu elementów inżynieryjnych, w tym mostów, wiaduktów, przejść dla zwierząt nad drogą i pod jej powierzchnią, a także integrację nowej trasy z już istniejącą siecią dróg lokalnych.