"Podlaskie Podwórka" – inicjatywa odmieniająca życie dzieci w regionie

Artur Kosicki pokłada ogromne zaufania w skautach, których działania w projekcie „Podlaskie Podwórka” wyznaczają nowe perspektywy dla dzieci dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz cyfrowym. W poprzedniej edycji projektu harcerze zmienili życie 750 dzieci, a teraz, z większą dotacją finansową i rozszerzonym zasięgiem projektu, są szanse na jeszcze więcej pozytywnych zmian.

W ramach tej znakomitej inicjatywy harcerze będą prowadzić zajęcia typu podwórkowego w placówkach wsparcia dziennego. Zostanie utworzonych 40 nowych miejsc tego typu, a dodatkowo zwiększona zostanie liczba podopiecznych w 50 już istniejących placówkach. Placówki te obejmują również powiat sokólski i są reprezentowane przez jednostki z takich miejscowości jak Sidra, Suchowola, Nowy Dwór, Kuźnica, Dąbrowa Białostocka, Sokółka, Janów, Korycin i Krynki.

Zajęcia, które będą prowadzone w grupach liczących od 10 do 15 osób, oparte są na Harcerskiej Metodzie Wychowawczej. Będą to tzw. aktywne formy wychowawcze, które poprzez zajęcia sportowe, muzyczne, kulturalne, gry i wycieczki pomogą rozwijać umiejętności społeczne uczestników. Dodatkowo, beneficjenci projektu oraz ich rodziny będą mogli skorzystać z wsparcia Harcerskiego Centrum Wsparcia.

Projekt otrzymał dotację w wysokości 33 mln zł, co pozwoli na kompleksową opiekę nad 1250 dziećmi i 1350 opiekunami aż do końca września 2027 roku.