Podlaski Zakład Polregio podpisuje umowę dzierżawy dwóch spalinowych pojazdów z konsorcjum Train Go i SKPL Cargo

Podlaski Zakład przewoźnika Polregio zdecydował się na podpisanie umowy z konsorcjum składającym się z Train Go i SKPL Cargo. Przedmiotem tej umowy jest dzierżawa dwóch pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi.

Wstępnie, Polregio planowało wydać na to zamówienie sumę 1 773 168 zł brutto. Jednak po dokonaniu analizy jedynej zgłoszonej oferty, przewoźnik postanowił powiększyć budżet do kwoty 2 032 117,44 zł brutto.

Specyfikacja techniczna wynajmowanych pojazdów, jaką wymieniło Polregio, obejmuje kilka kluczowych punktów. Pojazdy muszą mieć co najmniej 50 miejsc siedzących, a ich minimalna prędkość konstrukcyjna powinna wynosić 100 km/h. Dodatkowo, pojazdy muszą dysponować co najmniej czterema miejscami przeznaczonymi do przewozu rowerów oraz dwoma miejscami dla wózków inwalidzkich.

Ponadto, każdy z tych pojazdów powinien być wyposażony w dwa komplety sprawnych radiotelefonów lub jeden radiotelefon z możliwością korzystania z dwóch kabin sterowniczych. Muszą one posiadać również sprawne i kompletne rejestratory prędkości wraz z odpowiednim oprogramowaniem i urządzeniem do odczytu danych. Istotne jest także ogrzewanie kabiny maszynisty i przestrzeni pasażerskiej za pomocą nagrzewnic elektrycznych lub wodnych, a także co najmniej jedno urządzenie ułatwiające dostęp dla osób o ograniczonej mobilności, takie jak rampa lub winda. Na wyposażeniu powinien być również System Informacji Pasażerskiej oparty na tablicach LED.

Dzierżawa tych pojazdów będzie trwała od 18 marca do 14 grudnia 2024 roku. Warto przypomnieć, że w roku 2021 Podlaski Zakład Polregio korzystał już ze szynobusów dostarczonych przez SKPL Cargo.