Ogłoszenie tygodniowego protestu rolników w Budzisku na polsko-litewskiej granicy

Według informacji przekazanych przez Karola Pieczyńskiego, będącego organizatorem protestu, grupa rolników planuje przeprowadzić tygodniowy protest na linii granicznej pomiędzy Polską a Litwą, a dokładnie w miejscowości Budzisko. Protest ma rozpocząć się w piątek, 1 marca, o godzinie 10:00.

Zgodnie z otrzymanym komunikatem, protest ma przybrać formę kontroli transportu specyficznych typów naczep – ruchomej podłogi, wanny, silosonaczepy oraz firanki. Wszystkie pozostałe typy pojazdów, czy to ciężarowe, dostawcze czy osobowe, będą miały możliwość swobodnego przekraczania granic. Niemniej jednak, warto zwrócić uwagę, że może dojść do pewnych utrudnień i wydłużenia czasu przejazdu przez granicę.

Wybrane metody protestu wynikają z wcześniejszych rozmów z rolnikami i przewoźnikami. Głównym celem tych działań jest przeprowadzenie kontroli oraz ewentualne ograniczenie transportu zboża ukraińskiego do Litwy i z powrotem do Polski.

Uczestnicy protestu oczekują, że strona litewska wprowadzi zakaz importowania zboża z Ukrainy oraz, że zastosuje przepisy tranzytowe dotyczące zboża funkcjonujące obecnie w Polsce.