Generalny strajk rolników: Protest przeciwko polityce rolnej rządu i bezcłowemu handlowi z Ukrainą

Według zapowiedzi, 9 lutego odbędzie się ogólnopolski strajk rolniczy. Strajkujący mają wyrazić swoje niezadowolenie z obecnej polityki rolnej prowadzonej przez polski rząd oraz urzędników Unii Europejskiej. Kluczowym punktem sporu jest decyzja o przedłużeniu umowy o bezcłowym handlu produktami rolnymi z Ukrainą do roku 2025. W ramach protestu, rolnicy planują zamknąć ruch na drogach S8 i S19 w regionie Podlasia.

Wcześniej, 24 stycznia tego roku, rolnicy manifestowali swoje niezadowolenie organizując protesty w całej Polsce, w tym Białymstoku. Głównymi powodami sprzeciwu były wprowadzenie Zielonego Ładu oraz niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy do Polski. Aktualne działania protestacyjne są koordynowane przez NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, które wspierane są przez lokalne izby rolnicze.

Zgodnie z deklaracjami uczestników protestu, głównym celem jest skłonienie Komisji Europejskiej do zmiany podejścia do importu produktów rolnych z Ukrainy. Według NSZZ RI „Solidarność” stanowisko Brukseli na temat handlu z Ukrainą, wyrażone ostatniego dnia stycznia 2024 roku, jest nie do przyjęcia dla całej społeczności rolniczej.