Apel władz województwa podlaskiego o wsparcie lokalnych organizacji pożytku publicznego poprzez przekazanie 1,5% podatku dochodowego

Przedstawiciele Województwa Podlaskiego, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, zjednoczyli siły we wtorek i skierowali do mieszkańców apel o wsparcie lokalnych organizacji pożytku publicznego. Sposób, jaki proponują, to przekazanie 1,5% podatku dochodowego na rzecz tych instytucji działających w ich regionie.

W minionym roku, mieszkańcy województwa podlaskiego przekazali organizacjom pożytku publicznego z całego kraju sumę 37 milionów złotych, co było rekordem (poprzednio było to 1%, zaś po raz pierwszy wyniosło to 1,5% – informacja PAP). Zgodnie z danymi Krajowej Administracji Skarbowej z Podlasia, od początku kampanii PIT mieszkańcy tego regionu przekazali organizacjom pożytku publicznego łącznie aż 265 milionów złotych. Brak jednak informacji o tym, ile z tej kwoty pozostało w samej Podlaskiem.

Wezwanie do przeznaczenia części podatku na lokalne organizacje pożytku publicznego w regionie zostało wyrażone podczas wspólnej konferencji prasowej w wtorek. Przedstawiciele władz, jakimi byli Jacek Brzozowski, wojewoda podlaski, insp. Piotr Szczepaniak, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz Iwona Zaborowska, prezes Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych (OWOP), zdecydowali się na ten krok.

Wojewoda Brzozowski motywował decyzję podkreślając, iż „Warto wspierać inicjatywy lokalne, które są cenne dla społeczności, budują zaufanie społeczne i stanowią wartość dodaną do działań państwa i samorządów”.