Przedsiębiorcy z Podlasia mogą starać się o nową rządową rekompensatę

Wojewoda podlaski poinformował o uruchomieniu kolejnego rządowego programu, którego celem jest wypłata rekompensat dla przedsiębiorców z pogranicza polsko-białoruskiego. Pomoc jest przeznaczona dla firm, które nie do końca skorzystały z poprzednich form wsparcia. Termin składania wniosków upływa 23 czerwca.

„Tarcza dla Pogranicza” to nowy rządowy program wsparcia

Rządowy program wsparcia dla przedsiębiorców z pogranicza polsko-białoruskiego to kolejna rekompensata za straty poniesione w wyniku wprowadzenia stanu wyjątkowego w województwie podlaskim i lubelskim. Stan wyjątkowy ogłoszono we wrześniu 2021 roku. 1 grudnia wprowadzono natomiast zakaz przebywania na obszarach przygranicznych, który obowiązywał aż do czerwca 2022 roku. To spowodowało ogromne straty dla lokalnych przedsiębiorców. Dotychczas rząd wypłacił 23 mln zł rekompensat dla Podlasia. Obecny program „Tarcza dla pogranicza” jest skierowany do firm, które wcześniej nie w pełni skorzystały z rekompensat. Decyzję o przyznaniu wsparcia będzie podejmował wojewoda podlaski w ciągu 30 dni. Pieniądze będą wypłacane z budżetu  Polskiego Funduszu Rozwoju.