Protest rolników przeciwko nowej ustawie

21.01.2021 pod siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zgromadzili się rolnicy. Protest dotyczy ustawy zakazującej czyszczenia i pogłębiania rowów melioracyjnych na terenie Bagno Wizna 2000.

Decyzja, której dotyczył protest, została wydana 27.11.2021 przez RDOŚ. Jest to faktyczny zakaz pogłębiania i czyszczenia rowów. Zakaz ma potrwać do listopada 2024.

Rolnicy demonstrują swoje niezadowolenie tą decyzją. Wskazują też, że może być niebezpieczna dla terenów, które obejmuje. W ten sposób może dochodzić do lokalnych podtopień i zalewania łąk. Te mogą być niezdatne, np. do wypasu zwierząt. To będzie prowadzić do strat. Rolnicy wskazują także, że decyzja ogranicza także możliwość gospodarowania własnymi terenami.

Zakaz został wywalczony przez ekologów. Brak prac lub ich ograniczanie ma na celu ochronę siedlisk wielu ptaków chronionych na tym właśnie obszarze. Obszar Bagno Wizna 2000. To aż 14 tys. hektarów i mieszkają tu takie ptaki jak, np. bataliony.