Poglądy wicemarszałka województwa podlaskiego na temat zapory i roli wojska

Sebastian Łukaszewicz, pełniący obowiązki wicemarszałka województwa podlaskiego, reprezentujący Suwerenną Polskę, zdecydowanie zachęca polityków Platformy Obywatelskiej do nawiązania bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami, zamiast ograniczać się do jednorazowych wizyt z dystrybucją reklamówek. Jego zdaniem, to pozwoli im usłyszeć, jak duże uznanie społeczeństwo ma dla rządu za budowę tamy.

Łukaszewicz podkreśla nieocenioną wagę zarówno samej zapory, jak i obecności żołnierzy Wojska Polskiego. Twierdzi, że odczucia mieszkańców na ten temat są wyjątkowo pozytywne. Według niego, dzięki tym elementom obywatele czują większe poczucie bezpieczeństwa. Dodaje też, że zapora znacznie ułatwia pracę strażnikom granicznym i żołnierzom, stanowiąc skuteczną barierę dla nielegalnych migrantów, którzy mają trudności z przekroczeniem polskich granic.

Zdaniem wicemarszałka, konstrukcja zapory miała również duże znaczenie dla lokalnych przedsiębiorstw, które brały udział w jej budowie. W ten sposób rządowe finanse, przeznaczone na ten cel, zostały zainwestowane w regionalną gospodarkę, co jest powodem do ogromnej satysfakcji.