Podsumowanie sejmiku Bielskiego: wykład o Unii Brzeskiej i perspektywy nowych publikacji

Zakończyły się kolejne spotkania w ramach „Sejmiku Bielskiego”, które odbyły się w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim. W sobotę, 28 listopada, odbędzie się wykład zatytułowany „Unici na Podlasiu w okresie wczesno-nowożytnym”. Wykład ten poprowadził dr hab. Piotr Guzowski, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, oraz dr Andrzej Buczyło z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.

Na zakończenie spotkania uczestników czekała miła niespodzianka. Każda osoba obecna na spotkaniu otrzymała kalendarz wydany przez Muzeum Podlaskie jako upominek. Ponadto, dyrektor Muzeum Obojga Narodów, Henryk Zalewski zapowiedział wydanie specjalnej publikacji opartej na treści wygłoszonych podczas spotkań Sejmiku Bielskiego. Premiera tej publikacji ma miejsce na przełomie lat 2023 i 2024.

Wykład dr Buczyło skupił się na próbach reformowania Cerkwi Prawosławnej na terenie Rzeczpospolitej, które miały miejsce jeszcze przed Unią Brzeską w 1596 roku. Dr Buczyło zauważył, że te próby reform były wynikiem słabości organizacyjnej i prawnej Cerkwi w dawnym kraju. Jako przykład podał powstanie bractw prawosławnych w różnych miastach, takich jak Lwów (1585), Wilno (1587), Kamieniec Podolski i Mohylów (1589), a także Bielsk i Lublin (1594).