Podsumowanie ćwiczeń wojskowych 12. Dywizji Zmechanizowanej

Misją na polu ćwiczeń była eliminacja stanowiska wroga i punktów zakłóceń sygnałów. Aby zrealizować to zadanie, żołnierze zmuszeni byli do przeprawy przez rzekę, następnie przemierzenia terenu leśnego i bagnistego, aby dostać się jak najbliżej linii nieprzyjaciela. Ta sytuacja jest częścią treningu, który przeprowadzili żołnierze z 12. Dywizji Zmechanizowanej, a scenariusz symulowanych działań jest bardzo realistyczny.

Kluczowe były tutaj szybkość wykonania zadań i skoordynowanie działań. Należało dotrzeć do wroga jak najszybciej, unieszkodliwić jego pozycje i równie sprawnie wycofać się z miejsca akcji. Choć był to jedynie symulator treningowy, to scenariusz mógł być odzwierciedleniem rzeczywistych działań na polu bitwy.

Jak zaznaczył major Błażej Łukaszewski z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej: „Nie potrafimy przewidzieć przyszłości ani określić, na jakie wyzwania będziemy musieli odpowiedzieć. Dlatego nasi żołnierze na bieżąco doskonalą swoje umiejętności i realizują różne zadania treningowe, aby być gotowymi na rozmaite sytuacje.”

To nie są pierwsze ćwiczenia 12. Brygady Zmechanizowanej. Wojsko znajduje się w naszym regionie w ramach operacji o nazwie „Bezpieczne Podlasie”.

Na terenie naszego województwa już od kilku dni stacjonują siły 12. i 17. Brygady Zmechanizowanej. Są to około tysiąc żołnierzy oraz prawie dwieście jednostek sprzętu wojskowego. Operacja „Bezpieczne Podlasie” to nie tylko ćwiczenia wojskowe, ale przede wszystkim pokaz gotowości naszej armii do reagowania na zagrożenia ze strony wschodniej.