Podlaskie samorządy otrzymają 15 mln zł wsparcia unijnego na edukację przedszkolną

Unijny program wsparcia przeznacza 15 milionów złotych dla podlaskich instytucji i samorządów, które mają na celu rozwijanie edukacji przedszkolnej w regionie. Proces konkursowy na te fundusze już się rozpoczął. Okres naboru wniosków ma zakończyć się 11 marca.

Są różne możliwości wykorzystania tych dodatkowych europejskich funduszy, które są dostępne dla przedszkoli. Do najważniejszych z nich należy stworzenie nowych miejsc w przedszkolach oraz organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci.

Fundusze pochodzą z Europejskiego Funduszu dla Podlaskiego, który jest dostępny na lata 2021-2027. Konkurs adresowany jest do różnych instytucji, takich jak organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego. Wśród nich są samorządy, instytucje naukowo-edukacyjne, przedsiębiorstwa, organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Instytucje mogą ubiegać się o dofinansowanie na różne cele, takie jak tworzenie nowych miejsc w przedszkolach czy organizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych dla dzieci. Wnioski mogą również dotyczyć podniesienia kwalifikacji personelu przedszkolnego. Maksymalny poziom dofinansowania dla każdego projektu wynosi 85%.