Planowane referendum w sprawie powstania nowej gminy Grabówka nie odbędzie się 2 czerwca

Wybrane na dzień 2 czerwca referendum, którego celem było uzyskanie opinii mieszkańców Supraśla o planach wydzielenia gminy Grabówka, zostało odwołane. Decyzję o unieważnieniu uchwały dotyczącej przeprowadzenia tej konsultacji społecznej podjął wojewoda podlaski.

Uchwała dotycząca planowanego referendum została przyjęta przez Radę Miejską Supraśla w połowie kwietnia, jednak jej ważność została zakwestionowana przez wojewodę podlaskiego. O unieważnieniu uchwały poinformował on publicznie za pośrednictwem Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego.

Referendum, które miało się odbyć 2 czerwca tego roku, dotyczyło wznowienia przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) prac nad utworzeniem gminy Grabówka. Według planów, nowa jednostka samorządu terytorialnego miałaby zacząć funkcjonować od początku 2025 roku. Próby wydzielenia gminy Grabówka podejmowano już wcześniej – pierwotnie miała ona powstać na początku 2016 roku, jednak decyzję tę uchylił ówczesny rząd, kierowany przez premier Beatę Szydło.

Rozporządzenie z końca 2015 roku dotyczące utworzenia gminy Grabówka spotkało się z oporem grupy posłów Platformy Obywatelskiej, którzy zaskarżyli je do Trybunału Konstytucyjnego. W 2017 roku Trybunał uznał, że podczas przygotowywania rozporządzenia nie przeprowadzono należytych konsultacji, co naruszało zarówno konstytucję jak i ustawę o samorządzie gminnym. W efekcie gmina Grabówka nie powstała.

Obecnie, rząd ponownie deklaruje chęć utworzenia gminy Grabówka. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poprosił radnych Supraśla o wyrażenie opinii w tej sprawie, co wiąże się z formalnym rozpoczęciem procedury tworzenia nowej gminy. Radni mają czas na wydanie swojej opinii do 12 czerwca tego roku. Jednak przed wydaniem opinii muszą przeprowadzić konsultacje społeczne.